Eerlijke handel is wat telt

Ethical Trading principe

Het streven naar een eerlijke handel. Streven om bijvoorbeeld koffie-, cacao- of bananenboeren voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. Op dit moment is er in onze samenleving al veel aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, maar fair trade producten stellen ook aan milieuaspecten hoge eisen.

Er zijn diverse fairtrade-certificatiesystemen zoals Oxfam Wereldwinkels, Max Havelaarkeurmerk en UTZ. Ook sinterklaasgeschenken.nl heeft te maken met fairtrade-certificatiesystemen, omdat in veel producten grondstoffen zijn verwerkt uit lagelonenlanden. Wij onderkennen het belang van de omstandigheden waarin arbeiders hun werk moeten doen. Fortune Factory B.V. verlangt van alle betrokken leveranciers dat zij zich houden aan het Ethical Trading Initiative. Het Ethical Trading Initiative bestaat uit de zogenaamde Base Code, bestaande uit 9 punten:
  1. Werk geschiedt op basis van vrije wil;
  2. Recht op lidmaatschap van een vakbond en CAO;
  3. Arbeidsomstandigheden zijn veilig en hygiënisch;
  4. Kinderarbeid is verboden;
  5. Minimumloon wordt betaald;
  6. Geen buitensporige werktijden;
  7. Geen discriminatie;
  8. Vast werk wordt geboden;
  9. Grof geweld en een onmenselijke behandeling van het personeel worden niet geduld.
Alle chocolade wordt standaard geproduceerd volgens het Ethical Trading principe.